Ledelse af teams

Lær at få en gruppe mennesker til at arbejde sammen som ét team

Teamledelse handler om hvordan du kan sikre at en gruppe mennesker arbejder sammen som ét team. Og ydermere at dine teams når opstillede mål, løser opgaver effektivt, gennemfører projekter til aftalt tid og budget. Og kort sagt: Leverer resultater.

Vi giver dig indsigt i dét der kræves for at lede, motivere og aktivere et teams samlede ressourcer. Du stifter bekendtskab med flere teoretiske modeller og metoder til at sammensætte nye teams, eller videreudvikle og optimere et eksisterende team.

Desuden giver vi vores tips til at undgå de klassiske faldgruber indenfor teamledelse, og du får en forståelse for begreber såsom: Gruppedynamik + Kompetenceniveauer + Modenhed + Medlemsbidrag + Ansvar

Udbytte

  • Afdækning af dine egne præferencer som teamleder
  • Velkendte modeller, som du kan benytte til at vurdere, udvikle og forbedre dine teams
  • Konkrete arbejdsredskaber til at identificere et teams modenhed, ressourcer og potentiale.
  • Tuckman’s model om et teams 4 stadier, og hvornår du med fordel kan eller skal ”blande dig” i teamets proces.
  • Teamtrekanten hjælper med at definere formål og mål - og sender dermed en opgave bedst muligt fra start
  • 5xR modellen (Retning, Roller, Rammer, Regler, Relationer) tydeliggør hvad hvert team medlem skal bidrage med til gruppen, og afdækker hurtigt hvor der skal sættes ind, hvis et team ikke fungerer optimalt