Medarbejdersamtaler koblet med strategiske mål

- en stærk cocktail, som kan mærkes på arbejdsglæden og bundlinien

Vores online platform, eMUS.biz, løser opgaver for flere internationale kunder.

Få en snak med os om de konkrete fordele, vores eMUS kunder oplever. Og hør hvordan du kan komme i gang med at anvende eMUS som et strategisk værktøj der udvikler både medarbejdere og virksomhed. Kontakt os her

Kunderne siger


"I hereby recommend eMus as a reliable and competent provider of online Employee Development Dialogue tools. The platform is of excellent quality and provide opportunity for customized solutions ... eMus allows the HR function to administer, maintain and develop the employee / manager database independently" Lene-Louise Steenfat, Director HR, Scada International

"Vi bruger MUS samtaler som et aktivt 3-trins værktøj i den strategiske proces:

 1. Vi definerer de strategiske nøglepunkter
 2. Lægger dem i eMUS samtale- skemaerne
 3. Melder ud til lederne
"eMUS er et redskab, når vi gennemfører store marketingprojekter, baseret på freelancere. Vi fletter milepæle og deadlines op med projektdeltagernes kompetencer og opgaver. Dét giver styring, glade freelancere, glade deadlines og glade kunder. Tjek"
Michael Gedde

Fordele


Direktionen får viden: Bliver den besluttede strategi rent faktisk implementeret? Præsterer alle på de opsatte mål? Hvor langt er cheferne og afdelingerne i medarbejdersamtalerne?

Cheferne får overblik på deres afdeling eller ansvarsområde - uden at skulle gå i detaljer i hver enkelt MUS skema.

Medarbejderne får sikkerhed trods skiftende chefer. En ny chef kan hurtigt overskue indgåede aftaler, mål, indsatser og deadlines. Dét giver mindre forvirring og færre konfliktmuligheder, idet medarbejderne går efter dét der er aftalt.

Organisationen opnår fordele idet medarbejder inddragelse og gensidig forventningsafstemning motiverer og skaber trivsel og arbejdsglæde.

eMUS kan medvirke til at ændre det faktum, at blot 3 ud af 10 medarbejdere mener at de traditionelle MUS-samtaler giver værdi og reel udvikling (Fra undersøgelse blandt DJØF bladets læsere)

Fakta


 • eMUS samler alle aftaler, mål, deadlines og dokumenter på ét sted.
 • eMUS udsender reminders på samtaler, aftaler og actions.
 • eMUS håndterer et ubegrænset antal samtaler - så ofte det ønskes.
 • Alle skemaer og formularer tilpasses i eMUS efter jeres ønsker. Og de kan ændres løbende, i takt med at jeres behov ændrer sig.
 • eMUS kan tilkobles stillingsbeskrivelser, et uddannelseskatalog, provisionsberegning etc.
 • eMUS ikonerne gør det let at anvende og navigere rundt i systemet.
 • Ved en juridisk tvist, kan afholdte samtaler og indgående aftaler dokumentere, at en advarsel eller en opsigelse har fulgt et ønske om positiv udvikling af medarbejderen.
 • Sprogmodulet i eMUS gør det enklere at kommunikere med mange destinationer. Det være sig indenrigs eller udenlands, hen over sprogbarrierer, eller på tværs af kulturer

Gratis demo


Kontakt os og få en gratis demo af eMUS systemet