Planlægning og prioritering

Lær at strukturere både din egen og andres tid - ved at fokusere på opgave, tid og ressourcer

Gennem teoretiske indslag og praktiske øvelser, vil den enkelte deltager få nogle værktøjer med hjem, der kan hjælpe med at strukturere egen, og andres, dagligdag mest hensigtsmæssigt i forhold til : Opgave, mål, tid og ressourcer.

Efter kurset vil du kunne

  • Varetage den del af jobbet, der vedrører planlægning og prioritering endnu bedre end nu
  • Være proaktiv frem for reaktiv
  • Primært tage hensyn til de vigtige ting, frem for ting der haster – og som er uvigtige
  • Sikre egne overvejelser omkring stress, og stresshåndtering, og være obs på emnet og symptomerne, både hos sig selv og dine kolleger