Paradoksledelse

Lær at balancere mellem dilemmaer og vanskelige valg, fornyelse og stabilitet

Acceptér paradokser som et vilkår

Du kender sandsynligvis frustrationen ved at træffe beslutninger i en kompleks hverdag, med paradokser og modsatrettede krav fra mange interessenter? I paradoksledelse fokuserer vi på at acceptere paradokser som et vilkår, og at undgå den typiske løsning med at opstille regler, rammer og procedurer.

Den moderne leder skal balancere

Som moderne leder skal du kunne balancere i en verden af dilemmaer og vanskelige valg. Du skal både skabe fornyelse og bevare stabilitet. Dyrke relationer og skabe resultater. Skære igennem og effektivisere. Altsammen mens du er rummelig, imødekommende og kan give plads til kreativitet.

Begrund dine beslutninger

En væsentlig løsning er at begrunde din ledelse overfor dine medarbejdere. Ikke som en undskyldning, derimod som en motiverende forklaring på at dét ledelsen fokuserer på, afføder de beslutninger du træffer.

Du får ...

  1. En model til at skabe forståelse for din ledelse.
  2. Sparring til alternative ledelsesmæssige greb.
  3. Inspiration til at lykkes med nødvendige forandringer
  4. Tip til at lede et forandringsprojekt til succes.