Paradoksledelse

Undgå den typiske løsning med regler, rammer og procedurer.

Lær alternative ledelsesmæssige greb

Du kender sandsynligvis frustrationen ved at træffe beslutninger i en kompleks hverdag, med paradokser og modsatrettede
krav fra mange interessenter? I paradoksledelse fokuserer vi på at acceptere paradokser som et vilkår, og at undgå den typiske løsning med at opstille regler, rammer og procedurer.

Som moderne leder skal du kunne balancere i en verden af dilemmaer og vanskelige valg. Du skal både skabe fornyelse og bevare stabilitet. Dyrke relationer og skabe resultater. Have evnen til at skære igennem og effektivisere - men samtidig være rummelig, imødekommende og give plads til kreativitet.

En af løsningsmetoderne er at begrunde din ledelse. Ikke som en undskyldning overfor medarbejderne, men som en motiverende forklaring på de områder, ledelsen fokuserer på - og de beslutninger du træffer.

Jeg vil gerne vide mere om Paradoksledelse

Dit udbytte

  1. Du får en model, der beskriver paradokserne, og hvordan du skaber forståelse for din ledelsespraksis.
  2. Sparring til at relatere dine problemstillinger op imod modellen, så du opnår alternative ledelsesmæssige greb.
  3. Du får inspiration til at lykkes med de forandringer, der er nødvendige i din organisation
  4. Desuden drøfter vi hvilket organisatorisk fokus, der hjælper et forandringsprojekt til succes.