Nogle af de opgaver vi arbejder med nu

Vi har tavshedspligt på de fleste af vore opgaver. Derfor blot et par udvalgte eksempler her:

Practical Leadership uddannelsesforløb

Vi har fornylig afsluttet ét, og opstarter nu igen, vores Practical Leadership uddannelse for kommende ledere. Det er et længere forløb, som med 8 moduler træner deltagerne i emner som: Ledelse i praksis, Situationsledelse, Konflikthåndtering, Medarbejdersamtaler - og "OpgaveLedelse" - en ny metode, vi selv har udviklet.

Fra sure kunder til positive løsninger

Et team af chauffører oplevede en stigende tendens til utilfredse kunder, og deraf følgende dårlig presseomtale. Vi gennemførte nogle få kursusdage, og nu har chaufførerne fået indsigt i deres egen personprofil (DISC) samt andre persontypers handlemønstre - hvilket gør det muligt at vende en negativ kundesituation til en positiv udgang.

  • Klik og læs mere om vores (normale) kursus i DiSC personprofilering
  • Kontakt Henrik og hør detaljer om opgaven, kurserne og kundens udbytte
  • Kontakt Karin og hør hvordan I kan lære om personprofilering

Forhandling ud over alle grænser

I Tyskland og Frankrig har vi trænet en gruppe mellemledere intensivt i "Forhandlingsteknik" - med fokus på kulturelle udfordringer over landegrænser. Efter teoretisk indlæring, satte vi simpelthen deltageren ved et forhandlingsbord. Vi satte os selv på modsatte side af bordet, i rollen som kunde eller samarbejdspartner. Ja, iscenesat rollespil, men med 100% realistiske cases, som vi forberedte grundigt med indgående viden om deres vigtigste kunder. Resultatet var af en sådan kvalitet, at der er booket flere forløb

  • Klik og læs mere om vores (normale) kursus i Forhandlingsteknik
  • Kontakt Henrik og hør detaljer om udfordringen, indsatsen og resultatet
  • Kontakt Karin og hør hvordan I kan lære forhandlingsteknik