Resultatsamtaler

og medarbejdersamtaler

Med eMUS.biz kan I indlægge virksomhedens strategiske mål i alle medarbejdersamtaler - så de senere kan måles op mod aftaler og resultatmål.

Med effektiv hjælp fra onlineværktøjet eMUS.biz

Vi anbefaler dig at bruge online værktøjet eMUS.biz som giver overblik i jeres MUS-processer, møder, aftaler, dokumenter, og struktureret hjælp til god samtaleteknik.

Ved dine medarbejdere, hvornår de er en succes?

Som leder kan du lære at afholde medarbejdersamtaler (MUS) på en måde, der giver overblik, arbejdsro og mere arbejdsglæde. Dét skaber win-win for begge parter, som i sidste ende medfører bedre præstationer og konkrete forretningsresultater. De fire afgørende punkter i gode MUS og resultatsamtaler er :

  1. Samtalen bør dreje sig om medarbejderens ønsker, som i afstemmer på stedet
  2. Dernæst sikrer du, at enhver indgået aftale følges helt til dørs.
  3. På samtalen opsætter du klokkeklare resultatmål, og sørger for at medarbejderen er præcist klar over, hvornår han/hun er en succes
  4. Dine resultatmål bør hænge direkte sammen med virksomhedens strategiske målsætning iøvrigt.

Ydermere gør vores samtalemodel det lettere for dig at afvikle medarbejdersamtaler. Du får fx opskriften på et positivt mix af ris og ros, anerkendelse og opmærksomhed, mens du samtidig får fortalt medarbejderen ”hvor skoen trykker”.

Dit udbytte

  • Du opnår forståelse for, hvad der er svært for dig i forbindelse med at afholde samtaler
  • Du får indsigt vores "samtaleskema", som gør samtalerne lettere - og skaber større effekt
  • Du vil bedre kunne afstemme krav og forventninger, og derigennem sikre overblik og arbejdsro - for alle parter.
  • Du får indsigt i eMUS.biz - et onlineværktøj, der kan lette og strukturere jeres MUS processer