Vores populære mini-kurser

Vores lyn-kurser er en intensiv "suppe-terning" af vores 2 og 3 dages kurser. En halv dag giver dig selvsagt ikke en tilbundsgående uddannelse, men du vil stifte bekendtskab med de bærende principper og væsentligste elementer på emnet. Dit udbytte er en overordnet indsigt, som du kan arbejde videre med på dit job. Kurserne er fra kl 9 til 16. Pris pr person 3.750 dkk · Frokost og forplejning inkl

Opgaveledelse modul 1


Opgaveledelse, begynder

Lær at variere din måde at lede på, og at tilpasse den alt efter opgaven og/eller situationen, og hvilken type medarbejder du taler med. Dét giver effektivitet, motivation og resultater

Nøglepunkter Lær at lede dig selv og andre i skiftende situationer · Optimal uddelegering · Kend dine egne og teamets styrker og udviklingsområder - og tilpas din ledelse dérefter · Variér din struktur og støtte alt efter medarbejder · Prioritér opgaverne og sæt mål så dine medarbejdere kan arbejde selvstændigt

 • Én dag, kl 9:00 til 16:00
 • Pris pr person 2.995 dkk
 • Frokost og forplejning er inkl
 • Kontakt Karin Michelsen

Opgaveledelse modul 2


Opgaveledelse, videregående

Du lærte i modul 1 at variere din ledelse, alt efter situation og opgave. Dette uddybende modul giver dig en helt praktisk anvendelig skabelon til at skabe synlig ledelse

Nøglepunkter : Forstå dine styrker og udviklingsområder ift at lede med forskellige stile · Få en test der viser din foretrukne og mest anvendte ledelsesstil · Lær at afdække medarbejdernes udviklings- og kompetenceniveau · Indsigt i at anvende flere ledelsesstile, der matcher den enkelte opgave · Du udarbejder en personlig handleplan, som gør at du fastholder indlæringen og den positive udvikling

 • Én dag, kl 9:00 til 16:00
 • Pris pr person 2.995 dkk
 • Frokost og forplejning er inkl
 • Kontakt Karin Michelsen

Effektive MUS samtaler


Anerkendelse, ros, klare mål og realistiske krav. Dét motiverer og skaber resultater. Lær at behandle de svære samtaler ud fra dén persontype du har foran dig. Gennem teori og praktik lærer du at skabe det bedst mulige resultat

Nøglepunkter : Lær vores samtalemodel og kør optimale MUS samtaler · Fokusér på realistiske mål · Vis at du forventer resultater · Skab værdi via jævnlige samtaler · Få merværdi med positiv opfølgning på samtalerne, aftalerne, udviklingen og de aftalte mål

 • Én dag, kl 9:00 til 16:00
 • Pr person 2.995 dkk
 • Frokost og forplejning er inkl
 • Kontakt Karin Michelsen

Vanskelige kunder


Ingen kan undgå sure eller aggressive kunder, men du kan lære at håndtere dem bedre. Her får du indsigt i de årsager som ligger bag de vanskelige kunder, så du kan løse konflikter optimalt, og opnå en win-win løsning for alle parter.

Nøglepunkter : Kundens 4 problemområder • Baggrunden for sure kunder • De 4 offer-roller • Konflikttrappen • Konflikt-stile • Face-to-Face versus telefon • Kundens perspektiv • Sælgers perspektiv • Kundeservice-pyramiden • Win Win modellen

 • Én dag, kl 9:00 til 16:00
 • Pris pr person 2.995 dkk
 • Frokost og forplejning er inkl
 • Kontakt Karin Michelsen

Forhandlings- teknik


Alle kan “vride” en forhandling hjem. Men hvor længe holder en aftale hvis kun den ene part er tilfreds ? Lær win-win metoder og få sunde, langtidsholdbare aftaler

Nøglepunkter : Klarlæg dine og “modpartens” styrker, trusler, svagheder og muligheder
· Fokusér på alternative løsninger og punkter end blot prisen · Lær teorien bag forhandlings-trappen · Gå efter fælles konkurrenceforbedring · Tag aldrig en forhandling personligt · Lær BAF som alternativ til at forhandle · Aktiv lytning · Spørge-teknik · Indvendinger · Husk altid den positive afslutning

 • Én dag, kl 9:00 til 16:00
 • Pris pr person 2.995 dkk
 • Frokost og forplejning er inkl
 • Kontakt Karin Michelsen

Ledelse med personprofiler


Ledere med en god menneske-forståelse kan motivere, så folk selv ønsker at være “med på rejsen”. Dét kan du lære ved at få indsigt i DISC personprofilering

Nøglepunkter: Derfor er vi mennesker så forskellige · Ledelse med DISC · Motivér med succes · Lær at håndtere konflikter · Indsigt i de 4 persontyper · Aflæs kropssprog · Din egen ledelsesstil · Din måde at kommunikere på · Personligt lederskab

 • Én dag, kl 9:00 til 16:00
 • Pris pr person 2.995 dkk
 • Frokost og forplejning er inkl
 • Kontakt Karin Michelsen

Planlæg dig til succes


Lær metoder, teori og praksis så du kan strukturere både din egen og andres tid mest hensigtsmæssigt ift enkeltstående opgaver såvel som større projekter

Nøglepunkter Overblik i minefeltet mellem opgaver, mål, tid og ressourcer · Proaktiv planlæg · Prioritér med værdiskabende fokus · Reagér hurtigt på driftsforstyrrelser · Afstem forventninger · Arbejdsdisciplin · Bryd dårlige vaner · Struktur i hverdagen · Sæt mål som er realistiske · Lav en personlig handleplan

 • Én dag, kl 9:00 til 16:00
 • Pris pr person 2.995 dkk
 • Frokost og forplejning er inkl
 • Kontakt Karin Michelsen

Sælg med relationer


Kursus for interne såvel som eksterne sælgere - uanset branche og erfaringsniveau. Det er dig, der skal hive handlen i hus. Ikke bare én gang, men helst også på den lange bane. Lær at skabe win-win salg så du opbygger sunde og langtidsholdbare salgsrelationer.

Nøglepunkter : Forbered nøglepunkter før salgsmødet · Planlæg dit salgsmål · Brug aktiv lytning og spørgeteknik, så du lukker salget · Gå altid efter at etablere en langvarig relation med kunden efter salget · Adfærdsvurdér kunden · Sådan opfatter kunderne dig · Kend dit potentiale · Personprofiler · Kundeservicepyramiden

 • Én dag, kl 9:00 til 16:00
 • Pris pr person 2.995 dkk
 • Frokost og forplejning er inkl
 • Kontakt Karin Michelsen

Forandrings- ledelse


Lær at navigere målrettet og konstruktivt under forandringer. Med både teori og praktik, udfordrer vi dig med konstante forandringer - når de er mindst ventede

Nøglepunkter : Forstå en forandringsproces · Lær at navigere positivt uden frustrationer · Medarbejderinvolvering · Fokus på værdier, også i forandringer · Et fælles sprog · Tag ansvar for egen tid og rolle · Brug energien dér hvor den gør en forskel · Bryd vaner som begrænser forandringer · Forretningsstrategi i forandringsprocesser · SWOT · Portors 5 Forces · Lewinns model · Kotters forandringsmodel

 • Én dag, kl 9:00 til 16:00
 • Pris pr person 2.995 dkk
 • Frokost og forplejning er inkl
 • Kontakt Karin Michelsen

Håndtér konflikter bedre


Ingen af os kan undgå konflikter, men du kan lære at håndtere dem optimalt. Kurset veksler mellem teori og praktiske øvelser

Nøglepunkter: Håndterer du dine konflikter, eller undgår du dem helst? Tager du alle konflikter eller vælger du dine kampe? Lær at spotte tendenser til konflikter · Indsigt i konflikttyper og din egen foretrukne løsningsstil · Forebyggende kommunikation · Evt rollespil med “live konflikter” · Personlig handleplan

 • Én dag, kl 9:00 til 16:00
 • Pris pr person 2.995 dkk
 • Frokost og forplejning er inkl
 • Kontakt Karin Michelsen

Bliv en dygtigere sælger


Salg via personprofiler : Nogle kan sælge sand i Sahara, andre sælgere bryder sig ikke om at tale for meget. Uanset din stil, vil en forståelse for persontyper hjælpe dig til at sælge hvadsomhelst til hvemsomhelst.

Nøglepunkter : Salg via DISC personprofilering · Kend de 4 persontyper · Kend din egen salgsstil · Forstå dig selv og dine kunder bedre · Lær at tale med alle · Sådan sælger du til alle · Strategier til at “tackle” alle slags kundetyper · Kropssprog · Stemmeføring · Konflikter og
reklamationer · Forstå hvad der ligger bag,når en kunde træffer en beslutning

 • Én dag, kl 9:00 til 16:00
 • Pris pr person 2.995 dkk
 • Frokost og forplejning er inkl
 • Kontakt Karin Michelsen