Projektstyring i praksis

Lær at styre projekter,
så de ikke styrer din virksomhed

Projektformen kan være den stærkeste måde at opnå succes, motivation og arbejdsglæde - og dermed skabe resultater på. Det kræver håndtering som en disciplin der trækker på elementer fra både ledelse, persontypekendskab, kommunikation, prioritering og konflikthåndtering. Vi har opstillet de væsentligste læringspunkter:

 1. Et projekt er en unik éngangsopgave (I modsætning til rutineopgaver)
 2. Vi har en række sammenhængende aktiviteter
 3. Vi har et konkret mål eller slutresultat
 4. Vi har et klart defineret start – og sluttidspunkt.
 5. Projektlederen har ansvar for en fælles kurs og overblik over processen
 6. Alle deltagere er klar over hvornår og med hvad, de skal bidrage.

Undgå at projektledelse bliver et dilemma


Projektledere står i et dilemma. De har ansvaret for at levere en ydelse med givne rammer for kvalitet, tid og budgetter. De har projektmedarbejdere, der skal levere, men som de ikke har det formelle ledelsesansvar for. Og de refererer selv til en styregruppe, der løbende kan ændre projektets mål og retning. Samtidig skal de håndtere interessenter med modsatrettede agendaer, som kan påvirke projektet negativt. Det medfører ofte, at projektlederen mister implementeringskraft.

Det er i dag svært at finde en virksomhed, universitet, skole, kommune etc. der vil sige, at den ikke arbejder projektorienteret. Når virksomheder skriver stillingsannoncer, er det også mere reglen end undtagelsen, at kandidaten skal være i stand til at samarbejde og arbejde projektorienteret. 

Hvilke opgaver kan en projektgruppe løse, som ikke kan løses af en konkret afdeling eller kontor? Hvordan styres et projekt bedst muligt? Hvordan udvælges projektdeltagerne? Hvordan håndteres konflikter? Hvordan skabes den nødvendige motivation og engagement i projektgruppen? Og hvordan sikres det, at målene nås, samtidig med at der er plads til læring og udvikling i projektgruppen?

Vi klæder dig på til at levere succes og resultater til tiden


 1. Allerførst får du et samlet teoretisk fundament, som er grundlæggende for det videre arbejde med projektledelse.
 2. Du introduceres til forskellige ledelsesperspektiver, for at vise, hvordan ledelse kan gribes an på forskellige måder.
 3. Du præsenteres for forskellige strategiske perspektiver. Formålet er at give en indsigt i på hvilke måder, det er muligt at tænke og handle strategisk.
 4. Gennemgang af virksomhedens kultur, så du opnår bedre forståelse for kulturens betydning det samarbejde og den interaktion, der foregår medarbejderne imellem. 

Herefter behandles de centrale områder indenfor projektledelse.

 1. Den projektorienterede arbejdsform bliver forklaret, og opbygningen af projektorganisationen gennemgås. Det sker med henblik på at forklare hvilken organisering af medarbejdere, der er påkrævet for at kunne løse et projekt.
 2. Projektets faser belyses. Formålet er at give dig en indsigt i de faser, et projekt gennemløber.
 3. Nu vil projektgruppens samarbejde blive belyst, og vi behandler de aspekter, der har betydning for det samarbejde, der foregår i projektorganisationen - og især i projektgruppen. 
 4. Du stifter bekendtskab med et nyt og anderledes perspektiv på projektledelse, for at illustrere, at projektledelse kan gribes an på mere end én måde
 5. Til sidst gennemgår vi projektdeltagerne, for at forklare, hvordan en projektgruppe sammensættes mest hensigtsmæssigt. 

"Jeg har en plan"


Døren til Vridsløse Statsfængsel glider op ... (Nyn selv Olsen Bandens velkendte titelmelodi ”Dø, dø, dø, dø, dø”).

Kan vi lære noget af Egon Olsen - Hvordan var det nu han planlagde tingene ?

 • Han gik i tænkeboks (kan også ske udenfor fængslet)
 • Definerede sit mål (som regel nogle ulovlige penge)
 • Fik styr på alle detaljer (køreplaner, kalendere, uvaner osv)
 • Lavede en liste over, hvad han manglede (en nullermand, en stige, en ost
 • Lagde en tidsplan for, hvad der skulle ske hvornår
 • Uddelegerede opgaver til specialister (Benny og Keld)
 • Evaluering (”Amatører, hundehoveder, hængerøve …)

Dét kan du overføre direkte til at styre dine projekter i sikker havn :

 1. Mål: Hvad præcis vil du have ud af projektet
 2. Penge: Kend budgettet og overhold det
 3. Milestones: Hav styr på de vigtige datoer
 4. Ressourcer: Hvilke ting du skal bruge
 5. Timer: Hvor meget tid du har brug for
 6. Timing: Sætte din tid i projektkalender
 7. Kvalitet: Definere krav til kvalitet
 8. Uddelegér: Specialister på rette tid

Når det alligevel altid galt for Egon Olsen, skyldes det ikke planens kvalitet. Men at han overså en lillebitte detalje (fx om toget kører efter vinter- eller sommerplan), eller fordi hans specialister laver fejl.

OBS: Som projektleder har du haft succes, når andre tager æren for projektet. Hvis ingen vil tage æren for projektet ... så har du nok kvajet dig…