Konflikthåndtering og

din kommunikation

Dit udbytte

  1. Lær at håndtere en konflikt i rette tid, og på den rette måde.
  2. Du lærer at bruge ”Konflikttrappen”, og du vil fremover kunne kende forskel på indre og ydre konflikter.
  3. Du bliver mere bevidst om dit eget ansvar i en konflikt, og du forstår hvordan andre oplever dig i sådanne situationer
  4. Du får brugbare redskaber til at kommunikere det nødvendige - respektfuldt men også så tydeligt at ingen kan misforstå dig.

Kommunikér tydeligt og få konfliktsucces

Ingen af os kan undgå eller forhindre konflikter, men vi kan lære at håndtere dem og sikre den mest optimale løsning for alle involverede parter.

Vi kigger blandt andet på hvordan du kan spotte en konflikt allerede i opløbet, og hvordan du med din kommunikationsform kan opløse hårdknuder. Du vil endvidere opdage, at konflikter faktisk også kan være positive.

Som deltager udfylder du en konflikttest, som vil vise hvad du selv er tilbøjelig til at gøre i en konfliktsituation.

Emner du skal arbejde med

  • Hvordan skabes konflikter og hvordan forholder vi os til dem?
  • Hvordan sikres en brugbar løsning for parterne?
  • Får du sagt dét, der irriterer dig allermest på jobbet?
  • Ved dine medarbejdere, hvor de har dig (og omvendt?)
  • Kalder I tingene ved deres rette navn, eller snakkes der udenom?
  • Kender du dét, at alle siger: ”Det her er en virksomhed, ikke en børnehave” - men pudsigt nok er det præcis dét du oplever?