Forandringsledelse


"Your life does not get better by chance. It gets better by change" Jim Ron, iværksætter

Når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn,

mens andre bygger vindmøller. Hvad gør du ?

Definér opgaven


Kurset starter med at virksomhedens topledelse redegør for de forandringer, organisationen (og dermed  medarbejderne) skal gennemgå fremadrettet.

Samtidig beskrives de ønsker og forventninger, virksomheden har til medarbejderne i denne forandringsproces.

Personligt lederskab


Via teoretiske oplæg og praktiske øvelser, introduceres den enkelte deltager efterfølgende til ”Personligt Lederskab” og tankerne om at tage ledelse over og ansvar for sit liv – fordi dérigennem brydes vaner og skabes forandring.

Deltagerne lærer metoder, der kan hjælpe med at prioritere og strukturere både egen og andres dagligdag mest hensigtsmæssigt i forhold til :

 1. Opgaver
 2. Mål
 3. Tid
 4. Ressourcer

Indhold


Trin 1 : Vide, referere, genkende

 • Personligt lederskab, Savtakmodellen, Eisenhowervinduet, proaktiv, reaktiv, begynd med slutningen, principper for personlig ledelse, paradigmeskift, slib saven, kommunikation, m.m.

Trin 2 : Forstå og forklar med egne ord

 • Forklare planlægning og prioritering af egne arbejdsopgaver
 • Foretage nødvendige justeringer i forhold til, hvordan tingene udvikler sig.

Trin 3 : Anvende, afprøve, bruge

 • Planlægge egen arbejdsdag i forhold til opgave, mål, tid og ressourcer
 • Prioritere egne planlagte opgaver i forhold til vigtighed, hastighed, tid og ressourcer
 • Foretage hensigtsmæssig delegering af opgaver ift viden om sig selv, sine kolleger og selve opgaven

Trin 4 : Analysér, nedbryd i dele, se system/struktur

 • Definere og forstå egne ansvarsområder ift eget hovedområde og forandringsprocessen

Dit udbytte


Efter kurset kan kursisten deltage aktivt i virksomhedens forandringsproces, og skabe en endnu bedre arbejdsplads, bedre service - og bidrage til et endnu bedre dækningsbidrag.

Herunder :

 • At tage ansvar for egen tid (egen rolle/jobfunktion) og bruge sin energi og opmærksomhed på de områder, hvor de selv kan gøre en aktiv forskel
 • Identificere og bryde de vaner, der er begrænsende for forandring og udvikling
 • Være proaktiv fremfor reaktiv
 • Varetage dén del af jobbet, der vedrører planlægning og prioritering endnu bedre end nu
 • Sikre at der primært fokuseres på ting der er vigtige - frem for ”kun” de ting der haster

Kursusform


Gennem teori og praktiske øvelser får den enkelte deltager mulighed for at reflektere og afprøve redskaber og teknikker.

Øvelserne gennemføres individuelt og i grupper, og der evalueres samlet efter hver øvelse. Øvelserne kan være såvel indendørs som udendørs.

Praktisk


 • 2 kursusdage
 • 1. dag = kl 9-18
 • 2. dag = kl 8-16   
 • Sted : Efter nærmere aftale
 • Materialer udleveres ved kursusstart