Sammensæt selv et leder-udviklingsforløb

Se listen med emner nedenfor - og udvælg dem, der giver jer mest værdi

Ved dine medarbejdere hvornår de er en succes ?


Udviklings- og resultatsamtaler : Kender dine medarbejdere deres vigtigste arbejdsopgaver, og ved de præcis hvilke fokusområder de kan skabe mest værdi for virksomheden på ? Er der klarhed over, om det så rent faktisk dét de prioriterer i hverdagen? Har du som leder beskrevet tydelige mål og stillet realistiske  krav … eller forventer du i en travl hverdag, at medarbejderne seævfølgelig selv ved hvad de skal lave ? Denne dag får du præsenteret et samtaleskema der virker, og som du kan bruge i samtale med medarbejderne. Du får også konkrete værktøjer indenfor den uundværlige disciplin at afstemme krav og forventninger - fordi dét giver mærkbare fordel for medarbejderne, dig selv og virksomheden

Kan en bestyrelse udvikle din forretning?


Få indsigt, forståelse og håndgribelige input om emnet ”en bestyrelse” Er det en god idé med en bestyrelse? Hvad kan man egentlig bruge den til, og hvad kan du ikke forvente at den bidrager med? Hvornår ved du om en bestyrelse er god - og om formanden er dygtig? På hvilke områder vil du selv blive udfordret? Hvordan fungerer en bestyrelse, hvis du fx sigter mod et salg  af din virksomhed, ønsker at sprede risiko eller får brug for kapital? Opdag fordele og ulemper ved professionelle bestyrelser. Hør hvordan en professionel bestyrelses-formand arbejder, og vurdér selv på hvilken måde han/hun kunne være med til at udvikle din forretning markant – uden at det behøver at koste en formue.

Motiverende møder og arbejdsglæde


Lær at holde motiverende møder og skab arbejdsglæde: Et lille udpluk af de emner, vi tager op i dag: Starter og slutter dine møder til tiden, og er dét vigtigt? Lær at lave en indbydende agenda og et interessant referat, og lær om det af og til er en bedre idé at droppe dét helt? Hvad skal der til for at alle deltagere er fokuserede, og motiverede ved møderne? Har humor en betydning, og er den god eller dårlig? Vi kobler mødekultur og arbejdsglæde sammen med din APV, og dine undersøgelser på medarbejder-tilfredshed og kundetilfredshed, fordi arbejdsglæde og motivation smitter alle – og mangel på samme desværre også. Vores gæsteforelæser giver indblik i en verden, hvor beslutninger, positiv indstilling og fokus på det den enkelte rent faktisk kan gøre noget ved, gør hele forskellen. Titlen på dette 1-times indlæg er ”med livet som indsats” – og dét har ikke noget med militæret at gøre…

Konflikthåndtering og Kommunikation


Lær at kommunikere tydeligt og få succes med konflikthåndtering: Hvad irriterer dig allermest i hverdagen på jobbet - som du aldrig får sagt? Ved dine medarbejdere hvor de har dig, og er du klar over hvor du har dem? Har i en kultur hvor tingene kaldes ved deres rette navn, eller taler i hellere udenom? Kender du dét at ”vi har at gøre med voksne mennesker … det er jo ikke nogen børnehave” men at det pudsigt nok netop er dén følelse du har? Denne dag sætter vi fokus på Personligt Lederskab og Konflikthåndtering. Du vil få konkrete værktøjer at arbejde videre med, så du fremover får sagt det nødvendige - direkte, respektfuldt og så tydeligt at ingen kan misforstå hvad det drejer sig om. Vi får desuden besøg af en gæsteforelæser, som vil beskrive vigtigheden af struktur og klar tale, og om god versus dårlig opførsel i dagligdagen.

Hemmeligheden bag succes


Planlægning og prioritering : Her vil du tilegne dig viden og værktøjer indenfor den svære disciplin at planlægge og prioritere med fokus på det vigtigste - fremfor (ofte kun) på dét der haster og som har deadline her og nu. Vi begynder med en afklaring af hvad du ser som det væsentligste: virksomheden, familie, venner, fritid eller dit netværk. Dérefter arbejder vi med at målrette dine indsatser og dine valg i hverdagen, så du skaber tid til det hele – og stadig bevare din glæde og overskud. Du vil også skulle forholde dig til de mange faglige begreber, såsom mindfullnes, LEAN, stress, kost, motion og marathon.

Det er en kendt udfordring, at vi tildeles deadlines hver dag, oven i dem vi allerede har - og de ændrer sig konstant. Er vores opgave at skabe orden i kaos, eller at være en haj til to-do lister? Vi kommer ind på, at hemmeligheden bag succesfulde mennesker er at de i stedet arbejder med en not-to-do liste

Ansættelser og Opsigelser


Hvis en ansættelse eller opsigelse går galt berøres både økonomi, jura og de psykologiske konsekvenser : Lær at ansætte den rigtige medarbejder - første gang ! Hvad koster det hvis du foretager en fejlansættelse? Lær at opstille en kravprofil som udgangspunkt. Har en kandidats referencer betydning? Lær at stille kvalificerede spørgsmål ved samtalen? og fremfor alt – hvordan undgår jeg at ansætte efter faglige kompetencer, for efterfølgende at fyre samme kandidat fordi jeg ikke kan holde ud at arbejde sammen med ham/hende? Hvordan opsiges en medarbejder på en lødig måde, og hvordan undgår jeg at skulle betale godtgørelse? Hvordan tager jeg pænt imod en opsigelse fra en nøglemedarbejder og bevarer muligheden for at han/hun kommer tilbage hvis ikke græsset var grønnere på den anden side? Tips til at indhente referencer? Alt dette og meget mere kommer vi igennem – og alle får konkrete og enkle værktøjer til at arbejde videre med det i egen virksomhed.

Lær at ”styre” dig selv og undgå stress


Personligt lederskab : Opnå en sund balance mellem en virksomhed i vækst, familie og privatliv. Når du er i dét vi kalder ”flow” kan du give dig fuldt ud på arbejde, og være 100% nærværende også på hjemmefronten. Du stifter bekendtskab med redskaber som hjælper med at klarlægge dine fokusområder, hvor du bør gøre en indsats. Du opnår desuden viden som gør dig i stand til at spotte stress og utilfredshed. Dét betyder bedre chancer for at både du og dine medarbejdere kan blive ved med at skabe gode resultater. Kost, søvn og motion indgår som en del af dette møde - uden at det bliver hverken overdrevet eller ”frelst”

En prof leder tager ikke tingene personligt


Advarsler og adfærdskorrigerende samtaler : Hvordan undgår jeg som leder at blive vred og personlig, når jeg oplever ”åbenlyst dumme ting” eller konstant konfronteres af en ansat som ”irriterer” mig på arbejdspladsen? Hvordan konfronterer jeg vedkommende på en måde så han/hun forstår alvoren, mens jeg samtidigt optræder nøgtern og professionel? Hvad og hvordan kommunikerer jeg, så der opnås en positiv ændring hos min medarbejder - uden at produktiviteten daler? Det er nogle af de emner vi kommer ind på. Du lærer at skabe struktur på konfronterende samtaler, som du kan anvende når du kommer hjem til din arbejdsplads. Du får hjælp fra dit netværk til at se nye veje og tænke nye tanker. Du vil opleve mærkbar forskel i din dagligdag.