DISC adfærdsprofilering

som ledelsesværktøj

En stærk leder kan spotte adfærd og karaktértræk, og forudse andres reaktioner

Med indsigt i DISC forstår du menneskers fremtrædende adfærdsprofiler

Som leder skaber du resultater sammen med, og gennem andre. Derfor er DISC adfærdsanalyse et stærkt ledelsesværktøj, som hjælper dig med at spotte, udvikle og optimere andres reaktionsmønstre, motivation og drivkraft.

Indsigt i DISC adfærdsanalyse gør det lettere for dig at tilpasse og dermed optimere din måde at kommunikere på. Desuden bliver du bedre til at finjustere din måde at udøve ledelse på - alt efter hvem du har foran dig. Det være sig medarbejdere, teams, kunder, leverandører eller andre. Også i dit privatliv.

At kende andre menneskers adfærdsprofil og karaktértræk, gør dig i stand til at forudse hvordan de vil reagere og kommunikere i en given situation - når de er i balance, eller når de er under pres.

Dérforuden bliver du skarp på hvor du selv er stærk, og hvilke områder du kan optimere - privat og som leder.

DISC beskriver også hvordan andre opfatter dig, og hvad du kan gøre for at ændre folks opfattelse af dig - eller af dit budskab.

Dit udbytte

  1. Få et brugbart ledelsesværktøj, så du kan skabe optimale resultater gennem andre
  2. Du får udarbejdet din personlige DISC analyse.
  3. Du lærer din egen adfærd at kende, og får vigtig viden om hvordan du virker på andre
  4. Med indsigt i dine medarbejderes adfærdsprofiler, opnår du større accept af din ledelse.
  5. Boost din ledelse med tilpasset kommunikation, alt efter persontyper.
  6. Arbejd positivt med fordele og ulemper ved indadvendt versus udadvendt adfærd
  7. Du opdager at DISC ikke er en personlighedstest, men en analyse der afdækker din og andres adfærd.