Vi kan fungere som din egen HR afdeling

På strategisk, taktisk og operationelt niveau

Fra fast omkostning
til flexibel investering

Topledelsen

 • Tilfredshedsanalyser
 • On-boarding af nye ledere
 • Introforløb medarbejder
 • Ansættelseskontrakter
 • Personalejura
 • Stillingsbeskrevelser
 • Opsigelse/Fratrædelse
 • Rekruttering
 • APV
 • Coaching, Mentoring

Lederudvikling

 • Sparring & Coaching
 • 360 grader lederuddannelse
 • Ledertalent udvikling
 • Situationsledelse
 • DISC ledelse
 • Forandringsledelse
 • Præstationsoptimering
 • Kompetencemålinger
 • Præsentationsteknik
 • Konflikthåndtering

Medarbejderne

 • Stresshåndtering
 • Udviklingssamtaler
 • Resultatsamtaler
 • Personlig coaching
 • Planlæg & Prioritér
 • Salgstræning
 • Kundehåndtering
 • Personligt Lederskab
 • Forhandlingsteknik
 • Konflikthåndtering

Teams

 • Team træning
 • Team coaching
 • Teambuilding events
 • DISC personprofilering
 • Team rolle beskrivelser
 • Kommunikation
 • Performance teamet
 • Leder teamet
 • Det innovative team
 • Projekt teamet

Kontakt Karin og få en snak om hvilken type aftale der er optimal for dig. Årskontrakt? Timeaftale? En klippekort ordning?