Et mix med max effekt

Vi udvikler ledere, medarbejdere og teams - på strategisk, taktisk eller operationelt niveau. Vi tilbyder præcis dét mix af kurser, træning, coaching og udviklingsforløb, som gi'r dig max effekt

Lederudvikling

Har du gjort dine medarbejdere klart, hvornår de er en succes?
Arbejdsglæde og motiverende møder
Kommun ikér tydeligt og få succes med konflikthåndtering
Hemmeligheden bag succesfulde mennesker
Ansættelser og opsigelser
1:1 Ledercoaching
Assesment center workshop
Værdiledelse
Ledelse med DISC
Strategisk ledelse med MUS

Nye kurser 2015

Stresshåndtering
Projektstyring
Ledelsescoaching
Forandringsledelse
Resultatsamtaler
Kompetenceudvikling
Købmandsskab
Performancekursus
Præsentationsteknik
Salgsledelse

Åbne kurser 2015

Konflikthåndtering
Personligt lederskab
Bedre leder med DISC
Situationsledelse
Forandringsprocesser
Effektive MUS samtaler
Rekruttering
Præsentér bedre
Kundehåndtering
Motiverende møder
Planlæg og prioritér
Salgstræning
FISH
Svære samtaler
Resultatsamtaler
Forhandlingsteknik