At kunne styre små eller store projekter

gi'r succes og resultater til tiden

Lær projektledelse i praksis
- eller lad os styre dine projekter

Vi er Prince2 og PMI certificerede i projektledelse

Vi kan lære dig at lede komplekse processer og små projekter med succes og aflevere resultater til tiden. Du vil blive præsenteret for et nyt og anderledes perspektiv på projektledelse, som gør det lettere for dig og dit projektteam at betragte projektet som en overskuelig éngangsopgave, med faste start og slut datoer og et konkret resultatmål som du skal nå.

Projektstyring involverer kompetencer fra kommunikation såvel som ledelse. Din opgave er at udstikke en fælles kurs, at skabe overblik over processen - og sørge for at alle ved præcis hvornår og med hvad de skal bidrage. Du bliver trænet i projektarbejdets udfordringer, såsom kvalitet, tid, budget, teamudvælgelse, samarbejde, konflikter, motivation, aktivitetsflow, projektfaser

Dit udbytte er at du fremover professionelt kan varetage små tidsbegrænsede projekter, men også skabe resultater og succes med større langvarige projekter. Kontakt os for et møde om dine projekter - små eller store, de nuværende eller de kommende

Vi udvikler også ledere, medarbejdere og teams. På strategisk, taktisk og operationelt niveau. Lad os sammensætte dét mix af kurser, træning, coaching og udvikling, du får mest ud af

Leder træning 2015

1:1 Ledercoaching
Kommunikér tydeligt og få succes med konflikthåndtering
Hemmeligheden bag succesfulde mennesker
Ansættelse og opsigelse
Ved dine medarbejdere hvornår de er en succes?
Assesment center workshop
Værdiledelse
Ledelse med DISC
Strategisk ledelse med MUS
Arbejdsglæde og motiverende møder

Nye kurser 2015

Stresshåndtering
Projektstyring
Ledelsescoaching
Forandringsledelse
Resultatsamtaler
Kompetence udvikling
Købmandsskab
Performance kursus
Præsentér bedre
Salgsledelse

Åbne kurser 2015

Konflikthåndtering
Personligt lederskab
Situationsledelse
Forandringsprocesser
Bedre MUS samtaler
Rekruttering
Præsentér bedre
Kundehåndtering
Motiverende møder
Planlæg og prioritér
Salgstræning
FISH
Svære samtaler
Resultatsamtaler
Forhandlingsteknik

Projekt- ledelse 2015

Projektledelse
Projektstyring
Projektmodeller
Tidsstyring
Budgettering
Teamudvælgelse
Konflikthåndtering
Kvalitetssikring
Motivation