Et mix med max effekt

Nu kan du få præcis dét mix af korte kurser og længere udviklingsforløb, som gi'r max effekt for dine ledere, medarbejdere og teams. På strategisk, taktisk og operationelt niveau !

Lederkurser


Har du gjort dine medarbejdere klart, hvornår de er en succes?
Arbejdsglæde og motiverende møder
Kommunikér tydeligt og få succes med konflikthåndtering
Hemmeligheden bag succesfulde mennesker
Ansættelser og opsigelser
Tag det aldrig personligt
Købmandsskab
Lær at ”styre” dig selv og undgå stress
Kan en bestyrelse udvikle din forretning?

Nye kurser


Stresshåndtering
Projektstyring
Ledelsescoaching
Forandringsledelse
Resultatsamtaler
Kompetenceudvikling
Købmandsskab
Performancekursus
Præsentationsteknik
Salgsledelse

Åbne kurser


Konflikthåndtering
Personligt lederskab
Bedre leder med DISC
Situationsledelse
Forandringsprocesser
Effektive MUS samtaler
Rekruttering
Præsentér bedre
Kundehåndtering
Motiverende møder
Planlæg og prioritér
Salgstræning
FISH
Svære samtaler
Resultatsamtaler
Forhandlingsteknik